Animalia > Chordata > Mammalia > Didelphimorphia > Didelphidae > Micoureus

Micoureus (woolly mouse opossums)

Species

Micoureus alstoni (Alston's Mouse Opossum) (Attributes)
Micoureus constantiae (White-bellied Woolly Mouse Opossum) (Attributes)
Micoureus demerarae (Woolly Mouse Opossum) (Attributes)
Micoureus paraguayanus (Tate's Woolly Mouse Opossum) (Attributes)
Micoureus phaeus (Little Woolly Mouse Opossum) (Attributes)
Micoureus regina (Bare-tailed Woolly Mouse Opossum) (Attributes)

Photos

Images provided by Google Image Search