Animalia > Arthropoda > Insecta > Lepidoptera > Papilionoidea > Riodinidae

Riodinidae (metalmarks)

Wikipedia Abstract

Riodinidae is the family of metalmark butterflies. The common name "metalmarks" refers to the small metallic-looking spots commonly found on their wings. There are 1532 species and 146 genera of metalmark butterflies in the world. Although mostly neotropical in distribution, the family is represented both in the Nearctic and the Palearctic.
View Wikipedia Record: Riodinidae

Genus

Abisara (Butterfly) (28)
Alesa (4)
Amarynthis (1)
Anatole (10)
Ancyluris (21)
Anteros (8)
Apodemia (Mormon metalmark) (10)
Archigenes (1)
Argyrogrammana (14)
Aricoris (4)
Audre (21)
Baeotis (17)
Barbicornis (1)
Brachyglenis (6)
Calephelis (23)
Calliona (2)
Callistium (1)
Calociasma (3)
Calydna (13)
Caria (12)
Cariomothis (3)
Cartea (2)
Chalodeta (5)
Chamaelimnas (10)
Charis (23)
Chorinea (5)
Colaciticus (1)
Comphotis (3)
Corrachia (1)
Cremna (6)
Crocozona (5)
Cyrenia (1)
Dicallaneura (14)
Dinoplotis (1)
Diophtalma (2)
Dodona (13)
Dysmathia (6)
Echenais (36)
Eiseleia (1)
Ematurgina (4)
Emesis (43)
Esthemopsis (10)
Eucora (1)
Eunogyra (2)
Eurybia (aster) (18)
Euselasia (122)
Hades (2)
Hamearis (1)
Helicopis (19)
Hermathena (2)
Hyphilaria (2)
Imelda (3)
Ithomeis (7)
Ithomiola (1)
Joiceya (Butterfly) (1)
Juditha (1)
Lasaia (10)
Laxita (4)
Lemonias (1)
Lepricornis (6)
Leucochimona (8)
Lymnas (41)
Lyropteryx (4)
Melanis (Butterfly) (1)
Menander (7)
Mesene (31)
Mesenopsis (2)
Mesophthalma (1)
Mesosemia (110)
Metacharis (9)
Mimocastnia (2)
Monethe (1)
Nahida (4)
Napaea (napaea) (12)
Necyria (9)
Nelone (5)
Notheme (1)
Nymphidium (23)
Nymula (24)
Orimba (28)
Pachythone (Red sea cucumber) (13)
Panara (5)
Pandemos (5)
Paralaxita (2)
Paraphthonia (2)
Parnes (2)
Periplacis (3)
Perophthalma (1)
Phaenochitonia (19)
Pheles (1)
Polycaena (6)
Polystichtis (34)
Praetaxila (2)
Pseudopeplia (5)
Pterographium (2)
Rhetus (4)
Riodina (6)
Riodinella (1)
Rodinia (1)
Roeberella (2)
Saribia (3)
Semomesia (5)
Setabis (1)
Siseme (9)
Stiboges (1)
Stichelia (6)
Styx (Butterfly) (1)
Symmachia (39)
Syrmatia (2)
Taxila (4)
Teratophthalma (5)
Themone (5)
Theope (42)
Thisbe (4)
Thysanota (1)
Uraneis (3)
Voltinia (2)
Xenandra (7)
Xynias (4)
Zabuella (1)
Zelotaea (2)
Zemeros (2)

(...) = Species count
(...) = Endangered count
(...) = Invasive count

Photos

Images provided by Google Image Search