Plantae > Tracheophyta > Magnoliopsida > Myrtales > Melastomataceae

Melastomataceae

Wikipedia Abstract

The family Melastomataceae (alternatively Melastomaceae) is a taxon of dicotyledonous flowering plants found mostly in the tropics (two thirds of the genera are from the New World tropics) comprising some 200 genera and 4500 species.
View Wikipedia Record: Melastomataceae

Genus

Acanthella (2)
Aciotis (14)   (1)
Acisanthera (acisanthera) (18)
Adelobotrys (33)   (1)
Allomaieta (8)
Alloneuron (4)
Amphiblemma (15)
Amphorocalyx (5)
Anaectocalyx (3)
Anerincleistus (33)
Antherotoma (11)   (1)
Appendicularia (1)
Arthrostemma (arthrostemma) (4)
Aschistanthera (1)
Astrocalyx (1)
Astronia (58)
Astronidium (67)   (5)
Axinaea (41)   (2)
Barthea (1)
Beccarianthus (9)
Behuria (16)
Bellucia (22)
Bertolonia (21)
Bisglaziovia (1)
Blakea (189)   (15)
Blastus (11)
Boerlagea (1)
Boyania (2)
Brachyotum (55)   (3)
Brasilianthus (1)
Bredia (16)
Bucquetia (3)
Cailliella (1)
Calvoa (20)   (1)
Calycogonium (angleflowers) (34)
Cambessedesia (25)
Castratella (2)
Catanthera (18)
Catocoryne (1)
Centradenia (4)
Centradeniastrum (2)
Centronia (5)
Chaetolepis (10)
Chaetostoma (11)
Chalybea (11)   (5)
Charianthus (7)
Cincinnobotrys (10)   (1)
Clidemia (clidemia) (180)   (3)   (1)
Comolia (22)
Comoliopsis (1)
Conostegia (snailwood) (77)   (4)
Creochiton (15)
Cyphotheca (1)
Desmoscelis (2)
Dicellandra (3)
Dichaetanthera (35)
Dinophora (1)
Dionycha (3)
Dionychastrum (1)
Diplectria (3)
Dissochaeta (58)
Dissotis (dissotis) (79)   (2)
Dolichoura (2)
Driessenia (18)
Eriocnema (2)
Ernestia (18)
Feliciadamia (1)
Fordiophyton (13)
Fritzschia (3)
Graffenrieda (graffenrieda) (65)   (1)
Gravesia (114)   (2)
Guyonia (2)
Henriettea (camasey) (67)   (3)
Heteroblemma (14)
Heterocentron (heterocentron) (12)
Heterotis (18)
Huberia (16)
Itatiaia (1)
Kendrickia (1)
Kerriothyrsus (1)
Killipia (6)
Kirkbridea (2)
Lavoisiera (35)
Leandra (leandra) (253)
Lijndenia (13)   (4)
Lithobium (1)
Loricalepis (1)
Macairea (23)
Macrocentrum (24)
Macrolenes (11)
Maguireanthus (1)
Maieta (3)
Mallophyton (1)
Marcetia (31)
Mecranium (mecranium) (24)
Medinilla (medinilla) (370)
Melastoma (melastoma) (106)   (1)
Melastomastrum (6)
Memecylon (342)   (19)
Meriania (116)   (10)
Merianthera (7)
Miconia (johnnyberry) (1,194)   (42)   (1)
Microlepis (3)
Microlicia (139)
Monochaetum (54)
Monolena (16)
Mouriri (mouriri) (89)   (1)
Neblinanthera (1)
Necramium (1)
Neodriessenia (6)
Nepsera (nepsera) (1)
Nerophila (1)
Ochthephilus (1)
Ochthocharis (9)
Opisthocentra (1)
Osbeckia (44)
Ossaea (50)
Oxyspora (oxyspora) (36)
Pachyanthus (18)
Pachycentria (8)
Pachyloma (4)
Phainantha (5)
Phyllagathis (67)
Physeterostemon (4)
Pilocosta (5)
Plagiopetalum (3)
Pleiochiton (12)
Pleroma (104)
Plethiandra (8)
Poikilogyne (28)
Poilannammia (4)
Poteranthera (4)
Preussiella (2)
Pseudodissochaeta (4)
Pternandra (17)
Pterogastra (2)
Pterolepis (meadowbeauty) (15)
Rhexia (meadowbeauty) (11)
Rhynchanthera (19)
Rousseauxia (13)
Sagraea (hogwood) (8)
Salpinga (12)
Sandemania (1)
Sarcopyramis (4)
Schwackaea (1)
Scorpiothyrsus (3)
Siphanthera (20)
Sonerila (169)
Spathandra (1)
Sporoxeia (7)
Stanmarkia (2)
Stenodon (2)
Stussenia (1)
Styrophyton (1)
Svitramia (6)
Tateanthus (1)
Tessmannianthus (7)   (3)
Tetrazygia (clover ash) (20)   (1)
Tibouchina (glorytree) (210)   (1)   (1)
Tibouchinopsis (2)
Tigridiopalma (1)
Tococa (50)
Trembleya (trembleya) (19)
Triolena (25)   (2)
Tristemma (16)   (1)
Tryssophyton (1)
Vietsenia (4)
Votomita (10)
Warneckea (48)   (7)
Wurdastom (9)

(...) = Species count
(...) = Endangered count
(...) = Invasive count

Photos

Images provided by Google Image Search