Plantae > Tracheophyta > Magnoliopsida > Malpighiales > Euphorbiaceae

Euphorbiaceae (Spurge)

Wikipedia Abstract

Euphorbiaceae, the spurge family, in common English sometimes called "euphorbias", which is also the name of a genus in the family, is a large family of flowering plants with about 300 genera and 7,500 species. Most spurges are herbs, but some, especially in the tropics, are shrubs or trees. Some are succulent and resemble cacti because of convergent evolution.
View Wikipedia Record: Euphorbiaceae

Genus

Acalypha (copperleaf) (454)   (4)
Acidocroton (11)   (1)
Acidoton (6)
Actinostemon (19)
Adelia (wild lime) (10)
Adenochlaena (2)
Adenocline (3)
Adenopeltis (1)
Adenophaedra (3)
Adriana (2)
Afrotrewia (1)
Agrostistachys (6)   (1)
Alchornea (alchornea) (51)
Alchorneopsis (alchorneopsis) (2)
Aleurites (aleurites) (2)   (1)
Algernonia (12)
Alphandia (3)
Amperea (8)
Amyrea (11)
Angostylis (2)
Annesijoa (1)
Anomostachys (1)
Anthostema (4)
Aparisthmium (1)
Argomuellera (12)
Argythamnia (silverbush) (21)   (1)
Astraea (8)
Astrococcus (1)
Aubletiana (2)
Avellanita (1)
Balakata (2)
Baliospermum (5)
Baloghia (15)   (1)
Benoistia (3)
Bernardia (74)   (1)
Bertya (28)
Beyeria (24)
Bia (4)
Blachia (10)
Blumeodendron (5)
Bocquillonia (14)   (3)
Bonania (7)
Borneodendron (1)
Bossera (1)
Botryophora (1)
Brasiliocroton (1)
Calycopeplus (5)
Caperonia (false croton) (34)
Caryodendron (4)
Cavacoa (3)
Cephalocroton (4)
Cephalocrotonopsis (1)
Cephalomappa (5)
Cheilosa (1)
Chiropetalum (23)
Chlamydojatropha (1)
Chondrostylis (2)
Chrozophora (chrozophora) (9)
Cladogelonium (1)
Cladogynos (1)
Claoxylon (claoxylon) (114)   (1)
Claoxylopsis (3)
Cleidiocarpon (2)   (1)
Cleidion (32)   (1)
Clonostylis (1)
Cnesmone (11)
Cnidoscolus (cnidoscolus) (92)   (3)
Cocconerion (2)
Codiaeum (codiaeum) (17)
Colliguaja (5)
Colobocarpos (1)
Conceveiba (14)
Conosapium (1)
Croton (croton) (1,183)   (10)
Crotonogyne (16)   (1)
Crotonogynopsis (2)
Cyrtogonone (1)
Cyttaranthus (1)
Dalechampia (dalechampia) (121)
Dalembertia (4)
Dendrocousinsia (3)   (2)
Dendrothrix (3)
Deutzianthus (2)
Dichostemma (2)
Dimorphocalyx (17)   (1)
Discoclaoxylon (4)
Discocleidion (1)
Discoglypremna (1)
Ditaxis (46)   (1)
Ditrysinia (Sebastian-bush) (1)
Ditta (ditta) (2)
Dodecastigma (3)
Doryxylon (1)
Droceloncia (1)
Dysopsis (3)
Elateriospermum (1)
Endospermum (11)
Enriquebeltrania (2)
Epiprinus (6)
Erismanthus (2)
Erythrococca (41)
Euphorbia (spurge) (1,970)   (70)   (1)
Excoecaria (38)
Falconeria (1)
Fontainea (9)
Garcia (2)   (1)
Garciadelia (4)
Givotia (4)
Glycydendron (2)
Grimmeodendron (2)
Grossera (8)
Gymnanthes (gymnanthes) (26)
Haematostemon (2)
Hamilcoa (1)
Hancea (18)
Hevea (hevea) (10)
Hippomane (hippomane) (3)
Homalanthus (23)
Homonoia (3)
Hura (sandbox tree) (2)
Hylandia (1)
Jatropha (nettlespurge) (176)   (1)   (1)
Joannesia (2)
Klaineanthus (1)
Koilodepas (12)   (2)
Lasiococca (5)
Lasiocroton (7)
Leeuwenbergia (2)
Leidesia (1)
Leucocroton (26)
Lobanilia (7)
Mabea (39)
Macaranga (macaranga) (309)   (2)
Mallotus (mallotus) (122)   (1)
Manihot (cassava) (109)
Manniophyton (1)
Maprounea (5)
Mareya (4)
Mareyopsis (2)
Megistostigma (5)
Melanolepis (2)
Mercurialis (mercurialis) (12)
Micrandra (micrandra) (12)
Micrandropsis (1)
Micrococca (12)
Microstachys (18)
Mildbraedia (3)
Monotaxis (8)
Moultonianthus (1)
Muricococcum (1)
Myricanthe (1)
Nealchornea (2)
Necepsia (3)
Neoboutonia (3)
Neoguillauminia (1)
Neoscortechinia (6)
Neoshirakia (1)
Oligoceras (1)
Omphalea (21)
Ophellantha (2)
Ophthalmoblapton (4)
Orfilea (4)
Ostodes (2)
Pachystroma (1)
Pachystylidium (1)
Pantadenia (3)
Paracroton (4)   (1)
Paranecepsia (1)
Pausandra (8)
Philyra (1)
Pimelodendron (4)
Plagiostyles (1)
Platygyna (7)
Plukenetia (20)
Podadenia (1)   (1)
Pseudagrostistachys (2)
Pseudosenefeldera (1)
Ptychopyxis (10)
Pycnocoma (18)
Radcliffea (1)
Reutealis (reutealis) (1)
Rhodothyrsus (2)
Ricinocarpos (28)
Ricinodendron (ricinodendron) (1)
Ricinus (ricinus) (1)   (1)
Rockinghamia (2)
Romanoa (1)
Sagotia (2)
Sampantaea (1)
Sandwithia (2)
Sapium (milktree) (24)
Schinziophyton (1)
Sclerocroton (6)
Sebastiania (Sebastian-bush) (71)   (2)
Seidelia (2)
Senefeldera (3)
Senefelderopsis (2)
Shirakiopsis (6)
Shonia (4)
Spathiostemon (2)
Spegazziniophytum (1)
Speranskia (3)
Sphaerostylis (2)
Sphyranthera (2)
Spirostachys (2)
Stillingia (toothleaf) (29)
Strophioblachia (1)
Sumbaviopsis (1)
Suregada (31)
Syndyophyllum (2)
Tannodia (9)
Tapoides (1)
Tetrorchidium (23)   (2)
Thyrsanthera (1)
Tragia (noseburn) (152)
Tragiella (4)
Triadica (Chinese tallow) (3)   (1)
Trigonostemon (84)   (1)
Vaupesia (vaupesia) (1)
Vernicia (Tung-oil Tree) (3)
Wetria (2)
Zuckertia (1)

(...) = Species count
(...) = Endangered count
(...) = Invasive count

Photos

Images provided by Google Image Search