Diet Overlap

Pollachius pollachius (Pollock)
Gobius niger (Black goby)

Common Diet

Pomatoschistus minutus (freckled goby)

Common Habitat

Carmarthen Bay and Estuaries/ Bae Caerfyrddin ac Aberoedd
Fal and Helford
Glannau Ynys Gybi/ Holy Island Coast
Loch Creran
Loch nam Madadh
Lyme Bay and Torbay
Pembrokeshire Marine/ Sir Benfro Forol
Pen Llyn a`r Sarnau/ Lleyn Peninsula and the Sarnau
Plymouth Sound and Estuaries
South Wight Maritime
Start Point to Plymouth Sound & Eddystone
Sunart
Y Fenai a Bae Conwy/ Menai Strait and Conwy Bay