Diet Overlap

Common Diet

Leptodora kindtii (raptorial waterflea)

Common Habitat

Atlantic Ocean