Diet Overlap

Common Diet

Sepsis fulgens

Common Habitat

Bath and Bradford-on-Avon Bats
Berwyn a Mynyddoedd de Clwyd/ Berwyn and South Clwyd Mountains
Blean Complex
Carmarthen Bay and Estuaries/ Bae Caerfyrddin ac Aberoedd
Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion/ Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites
Cors Fochno
Dorset Heaths
Fenn`s, Whixall, Bettisfield, Wem and Cadney Mosses
Salisbury Plain
Sefton Coast
South Solway Mosses