Diet Overlap

Common Diet

Hydrophorus balticus

Common Habitat

Great Orme`s Head/ Pen y Gogarth
Limestone Coast of South West Wales/ Arfordir Calchfaen de Orllewin Cymru
Pen Llyn a`r Sarnau/ Lleyn Peninsula and the Sarnau
Sefton Coast
Y Twyni o Abermenai i Aberffraw/ Abermenai to Aberffraw Dunes