Diet Overlap

Common Diet

Sepsis fulgens

Common Habitat

Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd
Afon Teifi/ River Teifi
Afonydd Cleddau/ Cleddau Rivers
Berwyn a Mynyddoedd de Clwyd/ Berwyn and South Clwyd Mountains
Border Mires, Kielder – Butterburn
Cadair Idris
Carmarthen Bay and Estuaries/ Bae Caerfyrddin ac Aberoedd
Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion/ Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites
Cors Caron
Cors Fochno
Corsydd Eifionydd
Corsydd Llyn/ Lleyn Fens
Corsydd Môn/ Anglesey Fens
Elenydd
Eryri/ Snowdonia
Fenland
Fenn`s, Whixall, Bettisfield, Wem and Cadney Mosses
Gower Commons/ Tiroedd Comin Gwyr
Holarctic
Migneint–Arenig–Dduallt
Moor House – Upper Teesdale
Preseli
Rhos Llawr-cwrt
Sefton Coast
Severn Estuary/ Môr Hafren
Simonside Hills
South Solway Mosses
Stodmarsh