Animalia > Arthropoda > Malacostraca > Mysida > Mysidae > Mysis > Mysis stenolepis
 

Mysis stenolepis

Predators

Amblyraja radiata (Starry ray)[1]

Consumers

Parasitized by 
Hemiurus levinseni[2]
Paracuaria adunca <Unverified Name>[2]
Pseudoterranova decipiens[2]

External References

Photos

Citations

Attributes / relations provided by
1Thorny Skate, Amblyraja radiata, Life History and Habitat Characteristics, David B. Packer, Christine A. Zetlin, and Joseph J. Vitaliano, NOAA Technical Memorandum NMFS-NE-178 (2003)
2Gibson, D. I., Bray, R. A., & Harris, E. A. (Compilers) (2005). Host-Parasite Database of the Natural History Museum, London