Animalia > Arthropoda > Insecta > Plecoptera > Perloidea > Perlodidae > Filchneria > Filchneria olgae
 

Filchneria olgae

Synonyms: Dictyopteryx olgae; Skobeleva olgae

Distribution

Asia-Temperate (Middle Asia, Mongolia) "Turkestan" and Mongolia;

External References

Photos

Citations