Plantae > Tracheophyta > Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae > Tanacetum > Tanacetum corymbiforme
 

Tanacetum corymbiforme

Synonyms: Pyrethrum corymbiforme

Distribution

3 - Asia-Temperate, ; 3 - Asia-Temperate, 30 - Siberia, Altay (ALT), Altay (ALT-OO); 3 - Asia-Temperate, 36 - China, Xinjiang (CHX), Xinjiang (CHX-OO); 3 - Asia-Temperate, 32 - Middle Asia, Kazakhstan (KAZ), Kazakhstan (KAZ-OO);;

External References

Photos

Citations