Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Neoarisemus > Neoarisemus propensus
 

Neoarisemus propensus

Synonyms: Telmatoscopus fuscus

Distribution

Uganda;

External References

Photos

Citations