Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Telmatoscopus > Telmatoscopus tanegashimensis
 

Telmatoscopus tanegashimensis

Distribution

Japan;

External References

Photos

Citations