Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Bazarella > Bazarella subneglecta
 

Bazarella subneglecta

Distribution

Asia: Turkey;

External References

Photos

Citations