Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Brunettia > Brunettia subalternata
 

Brunettia subalternata

Distribution

Australia (NSW);

External References

Photos

Citations