Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Mormia > Mormia eatoni
 

Mormia eatoni

Synonyms: Mormia tenella

Distribution

Europe;

External References

Photos

Citations