Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Pericoma > Pericoma bancrofti
 

Pericoma bancrofti

Distribution

Australia (NSW);

External References

Photos

Citations