Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Peripsychoda > Peripsychoda dimorpha
 

Peripsychoda dimorpha

Distribution

Australia (NSW);

External References

Photos

Citations