Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Peripsychoda > Peripsychoda festiva
 

Peripsychoda festiva

Distribution

Australia (NSW);

External References

Photos

Citations