Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Psychoda > Psychoda torquata
 

Psychoda torquata

Distribution

N Borneo, Tenompok, 50 km E of Jesselton;

External References

Photos

Citations