Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Telmatoscopus > Telmatoscopus aberrans
 

Telmatoscopus aberrans

Distribution

Australia (ACT);

External References

Photos

Citations