Animalia > Arthropoda > Insecta > Diptera > Psychodidae > Telmatoscopus > Telmatoscopus lacteitarsis
 

Telmatoscopus lacteitarsis

Synonyms: Pericoma squaminervis

Distribution

India;

External References

Photos

Citations